PUNTA INTERNACIONAL d.o.o, u stečaju

Umag, Šetalište Vladimira Gortana 5

Prodaja nekretnina i pokretnina putem javne dražbe — Umag — Istra, Hrvatska
PUBLIC TENDER FOR SALE OF REAL ESTATE IN UMAG — ISTRIA — CROATIA

POPIS, PRIKAZ, OPIS, POČETNE PRODAJNE CIJENE I PROCJENE SVIH NEKRETNINA I POKRETNINA U PRODAJI


Za sve dodatne informacije obratite se stečajnom upravitelju.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnina mogu
iste razgledati uz prethodni dogovor sa
stečajnim upraviteljem (Bankruptcy Trustee)
PUNTA INTERNACIONAL d.o.o, u stečaju
na broj mobitela 098 90 23 000   [+385989023000]
ili na broj telefona (052) 43 27 28   [+38552432728]

 


Za sve dodatne obavijesti obratite se stečajnom upravitelju  [Contact]:

 


Stečajni upravitelj  - Bankruptcy Trustee

Dražen Ezgeta, dipl.iur.
 

Telefon (Phone) & FAX

       (052) 43 27 28

       [ +38552432728 ]

GSM (Mobile Phone)

       098 90 23 000

       [ +385989023000 ]

 

PUNTA INTERNACIONAL d.o.o, u stečaju

 

PRODAJA PUTEM JAVNE DRAŽBE:

 

NEKRETNINE U ISTRI:    www.zlatnik-pula.com

NEKRETNINE U PULI, ISTRA:  www.gornje-runke.com

NEKRETNINE I POKRETNINE U ROVINJU, ISTRA:  www.pifar-rovinj.com

NEKRETNINE U UMAGU, ISTRA:   www.punta-internacional.com

 

  zadnja promjena: 03. kolovoza 2018.    -   Site Last Updated 08/03/2018
   


HRVATSKA NARODNA BANKA, Zagreb   —   CROATIAN NATIONAL BANK, Zagreb

           TEČAJNA LISTA   —    EXCHANGE RATE LIST
 

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

Hotel Kristal
u Umagu:

k.č.br. 2339
k.o. Umag

k.č.br. 2338/1
k.o. Umag

k.č.br. 2338/2
k.o. Umag

etaže 64-74
i 78-85
k.č.br. 2330
k.o. Umag

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag

Obala Josipa
Broza Tita 9

ZEMLJOVID
MAP

[PDF]

 

Hotel Kristal u Umagu

FOTO ELABORAT
HOTELA KRISTAL
[PDF]

KATASTARKI PLAN
PROPERTY REGISTER

[PDF]


88.936.900,00 kn

PROCJENA
HOTELA KRISTAL
[PDF]

_______

2.441.065,00 kn

PROCJENA
POKRETNINA
HOTELA KRISTAL
[PDF]


 

Hotel KRISTAL Umag

PUNTA INTERNACIONAL d.o.o, u stečaju

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

JAHTA
"LITTLE ITALY"

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag

 

model: PERSHING 45,  proizvođač: PERSHING S.p.A
duljina: 12,95 m,
najveća širina: 4 m
godina gradnje: 2000.
materijal: stakloplastika
snage (2 x 449 kW) 898 kW

UPISNI LIST
CERTICIFATE OF REGISTER
[PDF]


RJEŠENJE
[PDF]

705.000,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT
[PDF]

JAHTA PUNTA INTERNACIONAL

VOZILA

SU U POSTUPKU UVRŠTAVANJA

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

osobni automobil
marke BMW
serija 6 M6 5.0 VIO

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

 

 

godina proizvodnje 2005

PROCJENA
ACCOUNT
[PDF]

 

osobni automobil
marke BMW
X3 3.0 L

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

 

 

godina proizvodnje 2004

 

 

osobni automobil
marke MINI COPER
CABRIO

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

 

 

godina proizvodnje 2006

 

 

osobni automobil
marke RENAULT
CLIO 1.2
EXCEPTION 16V

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

 

 

godina proizvodnje 2007

 

 

Teretni  automobil
marke VOLKSWAGEN
CADDY FURGON
1.9 SD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

 

 

godina proizvodnje 1997

 

 

L1-moped marke
PEUGEOT 50
SPEEDFIGHT LCD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

 

 

godina proizvodnje 1999

 

 

Moped marke
HYOSUNG 50 SF
RALLY

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

 

 

godina proizvodnje 2004

 

 

L-3 motocikl marke
HYOSUNG 250
GT250

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

 

 

godina proizvodnje 2005

 

 

L1-moped marke
HYOSUNG 50 SD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

 

 

godina proizvodnje 2003

 

 

PRODANO — SOLD

Poslovni broj Ovr-5771/2016-15

NEKRETNINE

SU U POSTUPKU UVRŠTAVANJA

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

k.č.br. 2234,
upisana u z.k.ul.
br. 2770,
zk tijelo I.
k.o. Umag

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag

Šetalište
Vladimira Gortana 5

30 m od
 morske obale

ZEMLJOVID
MAP

[PDF]

 


kuća tlocrtne površine
335,95 m2
(neto površine cca 269,61 m2)
i dvorište u
površini od 601 m2

FOTO ELABORAT
[PDF]

KATASTARKI PLAN
PROPERTY REGISTER

[PDF]

3.490.000,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT
[PDF]

kc br 2234 PUNTA INTERNACIONAL

Poslovni prostori
u prizemlju zgrade
na k.č.br. 2528/1
k.o. Umag

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

ZEMLJOVID
MAP

[PDF]

 

Poslovni prostori
u prizemlju zgrade

KATASTARKI PLAN
PROPERTY REGISTER

[PDF]

PROCJENA
ACCOUNT
[PDF]

kc br 2528 1 PUNTA INTERNACIONAL

     REPUBLIKA HRVATSKA
   Općinski sud u Puli-Pola
Stalna služba u Bujama-Buie
         Buje, Istarska 1

     REPUBBLICA DI CROAZIA
Tribunale Comunale di Pula-Pola
 Sezione distaccata di Buje-Buie
       Buie, Via dell' Istria 1


Z A K LJ U Č A K

 

         Općinski sud u Puli-Pola, Stalna služba u Bujama-Buie, po sudskom savjetniku Goranu Ruso, u ovršnoj stvari ovrhovoditelja I. HIT hoteli,
igralnice, turizem d.d., Nova Gorica, Delpinova 7/a, OIB: 54404728402, zastupanog po punomoćnicima iz Odvjetničkog društva Žurić i Partneri,
odvjetnicima iz Zagreba, Ivana Lučića 2a, II. Casino Kristal Umag "  u stečaju" d.o.o. Umag, Obala J.B. Tita 9, OIB: 97484610509 zastupanog
po stečajnom upravitelju Damiru Majstoroviću iz Pule, Koparska 37, III. Grad Umag, G. Garibaldi 6, Umag, OIB: 84097228497 zastupan po
gradonačelniku Vili Bassanese, IV. Igor Horvat, Umag, G. Garibaldi 7, OIB: 71854097782, V. Mira Nota, Umag, Radnička 11, OIB: 55256553195,
VI. Ljuba Bogdanović, Umag, Riječka 22, OIB: 09618473908, VII. Nataša Kovačević, Umag, V. Nazora 13, OIB: 52141942838, VIII. Željko Špehar,
Umag, E. Miloša 33, OIB: 78493050664, IX. Barbara Nečipor, Umag, Petrovija bb, OIB: 02138562775, ovrhovoditelji od IV. do IX. zastupani po
punomoćniku Igoru Beliću, odvjetniku iz Pule, Zagrebačka 43, protiv ovršenika Punta internacional d.o.o. "u stečaju" Umag,
Šetalište V. Gortana 5, Umag, OIB 92276137953, zastupano po stečajnom upravitelju Draženu Ezgeti, iz Poreča, Mateo Benussi Cio 8,
radi ostvarenja novčane tražbine ovrhom na nekretnini, dana 31. srpnja 2018.,
 

z a k lj u č i o   j e
 

  I.   Utvrđuje se vrijednost nekretnina ovršenika označenih kao:

  - k.č.br. 2330, zk.ul. 3382, k.o. Umag, i to suvlasnički dijelovi s neodređenim omjerom: 64. suvlasnički dio, 65. suvlasnički dio,
    66. suvlasnički dio, 67. suvlasnički dio, 68. suvlasnički dio, 69. suvlasnički dio,  70. suvlasnički dio, 71. suvlasnički dio, 72. suvlasnički dio,
    73. suvlasnički dio, 74. suvlasnički dio, 78. suvlasnički dio, 79. suvlasnički dio, 80. suvlasnički dio, 81. suvlasnički dio, 82. suvlasnički dio,
    83. suvlasnički dio, 84. suvlasnički dio i 85. suvlasnički dio,
  - k.č.br. 2338/1, zk.ul. 4375, k.o. Umag,
  - k.č.br. 2338/2, zk.ul. 4682, k.o. Umag,
  - k.č.br. 2339, zk.ul. 3857, k.o. Umag,

  u ukupnom iznosu od 91.377.965,00 kuna (devedesetjedanmilijuntristosedamdesetsedamtisućadevetstošezdesetpet kuna).

   

  II. Nekretnine iz točke I. ovog zaključka bit će prodane na usmenoj javnoj dražbi (čl. 97. st. 1. i 2. Ovršnog zakona).
   

Ročište za 2. javnu dražbu održat će se u zgradi Općinskog suda u Puli-Pola,
Stalna služba u Bujama-Buie, u raspravnoj dvorani broj 20,
 

dana 04. rujna 2018. u 13,30 sati.

 

  III. Vrijednost nekretnina može se konačno utvrditi na ročištu za prodaju (čl. 95. st. 2. Ovršnog zakona).

  IV. Ovaj zaključak biti će objavljen na e-oglasnoj ploči Općinskog suda u Puli-Pola (čl. 95. st. 3. Ovršnog zakona).

  V.   Sud ovlašćuje ovrhovoditelja da o svom trošku objavi ovaj zaključak u sredstvima javnog priopćavanja, odnosno da o zaključku
  obavijesti osobe koje se bave posredovanjem pri prodaji nekretnina (čl. 95. st. 5. Ovršnog zakona).

  VI. Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine mogu razgledati nekretninu iz točke I. ovog zaključka sa sudskim ovršiteljem.
  Dogovor oko termina razgledavanja sa sudskim ovršiteljem moguć je svakim radnim danom u vremenu od 08,00 do 10,00 sati
  na broj telefona 052/725-233.

  VII. Uvjeti prodaje:

   1.   Prodaju se nekretnine ovršenika označene kao:

  - k.č.br. 2330, zk.ul. 3382, k.o. Umag, i to suvlasnički dijelovi s neodređenim omjerom: 64. suvlasnički dio, 65. suvlasnički dio,
    66. suvlasnički dio, 67. suvlasnički dio, 68. suvlasnički dio, 69. suvlasnički dio,  70. suvlasnički dio, 71. suvlasnički dio, 72. suvlasnički dio,
    73. suvlasnički dio, 74. suvlasnički dio, 78. suvlasnički dio, 79. suvlasnički dio, 80. suvlasnički dio, 81. suvlasnički dio, 82. suvlasnički dio,
    83. suvlasnički dio, 84. suvlasnički dio i 85. suvlasnički dio,
  - k.č.br. 2338/1, zk.ul. 4375, k.o. Umag
  - k.č.br. 2338/2, zk.ul. 4682, k.o. Umag
  - k.č.br. 2339, zk.ul. 3857, k.o. Umag

  Prodajom ne prestaje:

  - na k.č.br. 2338/1, zk.ul. 4375, k.o. Umag:
    Zaprimljeno 31.03.2008. broj Z-1692/08
  Temeljem Ugovora o osnivanju prava građenja od 27. kolovoza 2007. godine, Suglasnost od 22. studenog 2007. godine i Dozvole za
  uknjižbu prava građenja od 13. veljače 2008. godine, upisuje se pravo građenja na k.č.br. 2338/1 u AI, koje se pravo upisuje u novi
  z.k.ul. 5425 iste k.o. - HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZAGREB, ELEKTROISTRA PULA, PULA, VERGERJEVA 6.

  Sud nema saznanja da li su nekretnine slobodne od stvari i osoba.

   2.   Utvrđena vrijednost nekretnina iz točke I. ovog zaključka iznosi ukupno:
        91.377.965,00 kuna (devedesetjedanmilijuntristosedamdesetsedamtisućadevetstošezdesetpet kuna).

  Od navedenog iznosa 88.936.900,00 kuna odnosi se na nekretnine, čija je vrijednost utvrđena sukladno Procjembenom elaboratu tržne
  vrijednosti Hotela Kristal u Umagu od 10. svibnja 2018., po stalnom sudskom vještaku Anti Bandiću, a 2.441.065,00 kuna na pripadajuće
  pokretnine čija je vrijednost utvrđena sukladno Procjeni pokretnina od 04. svibnja 2018., po stalnom sudskom vještaku Marijanu Milevoj.

   3.   Nekretnine iz točke I. ovog zaključka ne mogu se prodati ispod 1/2 utvrđene vrijednosti.
        Poreze i pristojbe u vezi s prodajom dužan je platiti kupac (čl. 102. st. 1. Ovršnog zakona).

   4.   Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 60 (šezdeset) dana od ročišta za dražbu.
   Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.
   Iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i nadoknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj
   i novoj prodaji (čl. 106. Ovršnog zakona).

   5.   Nekretnine iz točke I. ovog zaključka dosuditi će se kupcu koji je ponudio najveću cijenu i ispunio uvjete da mu se dosude
   nekretnine.

   6.   Nekretnine će se dosuditi i kupcima koji će ponuditi nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci koji su ponudili
   veću cijenu ne polože kupovninu u određenom roku.

   7.   Na javnoj dražbi, kao kupci, mogu sudjelovati samo osobe (pravne i fizičke) koje su najkasnije do dana održavanja ročišta
   za dražbu dale osiguranje (jamčevinu) uplatom iznosa od 10% utvrđene vrijednosti nekretnine za koju se stavlja ponuda.

   Jamčevina se uplaćuje na račun ovoga suda broj HR2923900011300002176, pozivom na broj 202-5771-16.

  Kao uplaćenu jamčevinu sud će uzeti samo onu uplatu jamčevine koja je evidentirana na naznačenom računu suda prema izvatku
  s tog računa (kartici predmeta) na dan ročišta za dražbu.

  Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena, vratit će se jamčevina nakon zaključenja javne dražbe (čl. 99. st. 1. i 4. Ovršnog zakona).

  Upozoravaju se osobe koje polažu jamčevinu da će kao uplaćenu jamčevinu sud uzeti samo onu uplatu jamčevine koja je evidentirana
  na naznačenom računu suda prema izvatku s tog računa (kartici predmeta) na dan ročišta za dražbu, slijedom čega je uplatu jamčevine
  potrebno izvršiti u primjerenom roku, a najkasnije 3 (tri) radna dana prije održavanja dražbe, a kako bi ista bila na vrijeme evidentirana
  na naznačenom računu suda.

   8.   Jamčevinu nisu dužne dati osobe koje udovoljavaju uvjetima iz čl. 99. st. 3. Ovršnog zakona.
    

  U Bujama-Buie 31. srpnja 2018.
   

                         Sudski savjetnik

                         Goran Ruso, v.r.


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek (čl. 11. st. 5. OZ-a).

DNA:

1.   Pun. I. ovrhovoditelja,
2.   Stečajnom upravitelju II. ovrhovoditelja,
3.   III. ovrhovoditelju,
4.   Pun. IV. do IX. ovrhovoditelja,
5.   Stečajnom upravitelju ovršenika,
6.   Založnim vjerovnicima:
     - Tikar d.o.o. Zagreb, po pun. Neven Švić, odvjetniku iz Poreča
     - Pun. Ostriga, zadruga za ribarstvo i trgovinu, Umag, Voćarska 4
     - RH po ODO Pula-Pola, SS Pazin, na broj Ovr-192/11, Ovr-560/12, Ovr-543/10 i Ovr-321/10
     - Premes d.o.o. Tinjan, po pun. Iris Šoštarić i Velimir Šoštarić odvjetnicima iz Rovinja.
7.   E-oglasna ploča suda,
8.   Poreznoj upravi - Ispostava Umag,
9.   HGK,
10. Sudskom ovršitelju.
 

                Za točnost otpravka-ovlaštena službenica:

                                     Marina Ponjavić