PUNTA INTERNACIONAL d.o.o, u stečaju

Umag, Šetalište Vladimira Gortana 5

Prodaja nekretnina i pokretnina putem javne dražbe — Umag — Istra, Hrvatska
PUBLIC TENDER FOR SALE OF REAL ESTATE IN UMAG — ISTRIA — CROATIA

POPIS, PRIKAZ, OPIS, POČETNE PRODAJNE CIJENE I PROCJENE SVIH NEKRETNINA I POKRETNINA U PRODAJI


Za sve dodatne informacije obratite se stečajnom upravitelju.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnina mogu
iste razgledati uz prethodni dogovor sa
stečajnim upraviteljem (Bankruptcy Trustee)
PUNTA INTERNACIONAL d.o.o, u stečaju
na broj mobitela 098 90 23 000   [+385989023000]
ili na broj telefona (052) 43 27 28   [+38552432728]

 


Za sve dodatne obavijesti obratite se stečajnom upravitelju  [Contact]:

 


Stečajni upravitelj  - Bankruptcy Trustee

Dražen Ezgeta, dipl.iur.
 

Telefon (Phone) & FAX

       (052) 43 27 28

       [ +38552432728 ]

GSM (Mobile Phone)

       098 90 23 000

       [ +385989023000 ]

 

PUNTA INTERNACIONAL d.o.o, u stečaju

 

PRODAJA PUTEM JAVNE DRAŽBE:

 

NEKRETNINE U ISTRI:    www.zlatnik-pula.com

NEKRETNINE I POKRETNINE U UMAGU, ISTRA:    www.umag-gradnja.com

NEKRETNINE U UMAGU, NOVIGRADU I SEGETU, ISTRA:     www.histriagroup.com

NEKRETNINE U BUJAMA (KAŠTELIMA), ISTRA:    www.gimont-buje.com

NEKRETNINE U VODNJANU, GALIŽANI I PULI, ISTRA:     www.grami-vodnjan.com

NEKRETNINE U UMAGU I BUJAMA, ISTRA:    www.c-umag.com

NEKRETNINE U UMAGU, ISTRA:     www.vile-alberi.com

NEKRETNINE U PULI, ISTRA:  www.gornje-runke.com

NEKRETNINE U POREČU, ISTRA:  www.villa-porec.com

NEKRETNINE U UMAGU, ISTRA:   www.punta-internacional.com

 

zadnja promjena: 03. studenog 2016.    -   Site Last Updated 11/03/2016
 


HRVATSKA NARODNA BANKA, Zagreb   —   CROATIAN NATIONAL BANK, Zagreb

           TEČAJNA LISTA   —    EXCHANGE RATE LIST

NEKRETNINE

SU U POSTUPKU UVRŠTAVANJA

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

Hotel Kristal
u Umagu:

k.č.br. 2339
k.o. Umag

k.č.br. 2338/1
k.o. Umag

k.č.br. 2338/2
k.o. Umag

etaže 64-74
i 78-85
k.č.br. 2330
k.o. Umag

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

ZEMLJOVID
MAP

[PDF]

 

KATASTARKI PLAN
[PDF]

PROCJENA
ACCOUNT
[PDF]

Hotel KRISTAL Umag

k.č.br. 2234,
upisana u z.k.ul.
br. 2770,
zk tijelo I.
k.o. Umag

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

ZEMLJOVID
MAP

[PDF]

 

KATASTARKI PLAN
[PDF]

PROCJENA
ACCOUNT
[PDF]

kc br 2234 PUNTA INTERNACIONAL

Poslovni prostori
u prizemlju zgrade
na k.č.br. 2528/1
k.o. Umag

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

ZEMLJOVID
MAP

[PDF]

 

KATASTARKI PLAN
[PDF]

PROCJENA
ACCOUNT
[PDF]

kc br 2528 1 PUNTA INTERNACIONAL

PUNTA INTERNACIONAL d.o.o, u stečaju

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

JAHTA
"LITTLE ITALY"

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

Umag

 

model: PERSHING 45,  proizvođač: PERSHING S.p.A
duljina: 12,95 m,
najveća širina: 4 m
godina gradnje: 2000.
materijal: stakloplastika
snage (2 x 449 kW) 898 kW

UPISNI LIST
CERTICIFATE OF REGISTER
[PDF]


RJEŠENJE
[PDF]

705.000,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT
[PDF]

JAHTA PUNTA INTERNACIONAL

VOZILA

SU U POSTUPKU UVRŠTAVANJA

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

osobni automobil
marke BMW
serija 6 M6 5.0 VIO

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

 

 

godina proizvodnje 2005

PROCJENA
ACCOUNT
[PDF]

 

osobni automobil
marke BMW
X3 3.0 L

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

 

 

godina proizvodnje 2004

 

 

osobni automobil
marke MINI COPER
CABRIO

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

 

 

godina proizvodnje 2006

 

 

osobni automobil
marke RENAULT
CLIO 1.2
EXCEPTION 16V

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

 

 

godina proizvodnje 2007

 

 

Teretni  automobil
marke VOLKSWAGEN
CADDY FURGON
1.9 SD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

 

 

godina proizvodnje 1997

 

 

L1-moped marke
PEUGEOT 50
SPEEDFIGHT LCD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

 

 

godina proizvodnje 1999

 

 

Moped marke
HYOSUNG 50 SF
RALLY

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

 

 

godina proizvodnje 2004

 

 

L-3 motocikl marke
HYOSUNG 250
GT250

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

 

 

godina proizvodnje 2005

 

 

L1-moped marke
HYOSUNG 50 SD

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Umag

 

 

godina proizvodnje 2003

 

 

             PUNTA INTERNACIONAL d.o.o, u stečaju, sa sjedištem u Umagu, Šetalište Vladimira Gortana 5, objavljuje


PRODAJU JAHTE

prikupljanjem pisanih ponuda
 

I   Predmet prodaje je motorna jahta u vlasništvu prodavatelja, model: PERSHING 45, broj trupa: IT-ADRP4512B000,  proizvođač: PERSHING S.p.A, Italia,
godina gradnje: 2.000, materijal: stakloplastika, duljina: 12,95 m, najveća širina: 4 m, ime: „LITTLE ITALY", nacionalni identifikacijski broj: 93751,
namjena: za osobne potrebe,  luka upisa: Pula, sa dva jednoradna, četverotaktna diesel motora proizvođača MAN, tip D2866LE405, snage (2 x 449 kW) 898 kW,
po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 510.000,00 kn.
U početnu cijenu je uračunat PDV po stopi od 25%.

II   Isporuka jahte je u Umagu. Sve troškove ukrcaja i odvoza jahte snosi kupac.
Prodaja se obavlja po načelu viđeno – kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke stvari.

III Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve domaće i strane, pravne i fizičke osobe.

       Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u visini od 10% početne cijene, na račun prodavatelja, PUNTA INTERNACIONAL d.o.o, u stečaju,
br. HR2423800061110019814,
te dokaz o uplati priložiti ponudi.
Iznos jamčevine mora biti na računu prodavatelja najkasnije do isteka dana 18. studenog 2016. godine.

     Kupcu se jamčevina uračunava u cijenu, a ostalim ponuditeljima se vraća.
     Kupac može biti samo osoba koja je uplatila jamčevinu i koja udovoljava ostalim uvjetima iz ovog natječaja.
     Ponuda mora sadržavati: napomenu stvari koja se kupuje, ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, njegovu adresu, dokaz o uplati jamčevine i ponuđen iznos
u kunama koji ne može biti manji od početne prodajne cijene.

    Ponude se podnose preporučenom pošiljkom na adresu:

    Stečajni upravitelj  PUNTA INTERNACIONAL d.o.o, u stečaju, Dražen Ezgeta
    Mateo Benussi 8, 52440 Poreč
    sa naznakom: "Ponuda za kupnju imovine PUNTA INTERNACIONAL d.o.o, u stečaju – ne otvarati".

    Posljednji dan za slanje ponuda je 18. studenog 2016. godine.

Najpovoljnija je ponuda u kojoj je ponuđena najviša cijena.
Prodavatelj zadržava pravo da bez obrazloženja ne prihvati niti jednu pristiglu ponudu.
Prispjele ponude otvarat će stečajni upravitelj, u Umagu, Šetalište Vladimira Gortana 5, dana 24. studenog 2016. u 11.00 sati.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi ponuditelji.

IV   Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku 5 dana od obavijesti sklopiti ugovor o kupnji predmetne jahte,
te u daljnjem roku od 15 dana platiti ponuđenu cijenu.
U protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje, a jamčevinu će zadržati prodavatelj.

V   Jahta se može razgledati uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem na mob: 098 90 23 000.